Meny

Meny

Dessert

 

Sjokolade ganache med smak av karamell,
pasjonsfrukt-krem, mandelmelkis. (L.M)                                              135,-

 

Brunt smør is, kakesmuler med
smak av laurbærblad, honning.  (L)                                                         135,-

5 RETTER                     695,-

H: HVETE / HE: HAVRE / BG: BYGG / SP: SPELT/ R: RUG / S: SKALLDYR / E: EGG / F: FISK / K: KJØTT / SO: SOYA / L: LAKTOSE /
HN: HASSELNØTTER / V: VALNØTTER / PE: PEKANNØTTER/ / SF: STEINFRUKT /KO : KOKKOSNØTT /SP SPOR AV NØTTER /
BF : BELGFRUKTER / M: MANDLER / SE: SELLERI / SEN: SENNEP / SES: SESAMFRØ / B: BLØTDYR /
SO2: SVOVELDIOKSID OG SULFIT

FORRETTER

Norske østers – Spør om dagens variasjon.
52,- stk
(B.SO2.L)

Assortert norsk spekemat med dagens garnityr
198,-
(K.L.H.HN.V.M)

Ørret med hvite asparges fra Pfals, mandler og
sandefjord smør
179,- (F.L)

Oksetartar, nordisk pesto med ramsløk, ramsløk gele, tørket
og gravet eggeplomme med puffet bokhvete
184,- (K.E.SO2)

Løyrom, Svele, rødløk, rømme fra røros
30g 279,- / 15g 139,- (L.F.H)

 

HOVEDRETTER

Fjellrøye, syrlig hollandaise, blomkål og agrukgele
328,-,-(F.L)

Andebryst, potetkake, jordskokk og sjysaus med einebær og rips
(kan endres til oksefilet)
365,- (L.K)

Ytrefilet av okse, grønn asparges, hollandaise, estragon
olje
378,- (K.E.L)

 

DESSERTER

Karamellisert sjokolademousse, rips quenelle,
yoghurt sorbet
135,-(L.SN.E.H)

Butterdeig med epler, syrlig eplegele med valnøtt-is
135,-(L.H)

Utvalg av norske oster med dagens garnityr
182,- (L.HN.V.H)

Petit Four, utvalg av småkaker og konfekt 3-biter.
135,- (L.SN.H)

5-retter

695,-

MENU

 

 

STARTER

Norwegian oysters – Ask about today’s variation.
52,- /pcs (B.SO2.L)

Assorted Norwegian cured meats with today’s garnish
198,- (K.L.H.HN.V.M)

Trout with white asparagus from Pfals, almonds and
sandefjord butter

179,- (F.L)

Beef tartare, Nordic pesto with spring onion, spring onion jelly,
dried and dug egg yolk with puffed buckwheat

184,- (K.E.SO2)

Løyrom, Svele, red onion, sour cream from røros
30g  279,- / 15g  139,- (L.F.H)

 

Main courses

Mountain char, sour hollandaise, cauliflower and
cucumber jelly

328,- (F.L)

Duck breast, potato cake, Jerusalem artichoke and gravy with juniper
berries
and currants
365, – (L.K)

Beef tenderloin, green asparagus, hollandaise, tarragon oil
378,- (K.E.L)

Mussels in creamy sauce with shallots and dill
Serve with bread and butter
265,- (B.L.H)

 

Desserts

Caramelized chocolate mousse, currant quenelle,
yogurt sorbet

135,- (L.SN.E.H)

Puff pastry with apples, sour apple jelly with walnut ice cream
135,- (L.H)

Selection of Norwegian cheeses with today’s garnish
182,- (L.HN.V.H)

Petit Four, selection of cookies and 3-piece confectionery.
135,- (L.SN.H)

 

5-course meal

695, –

H : H V E T E / H E : H A V R E / B G : B Y G G / S P : S P E L T / R : R U G / S : S K A L L D Y R
E : E G G / F : F I S K / K : K J Ø T T / S O : S O Y A / L : L A K T O S E /
H N : H A S S E L N Ø T T E R
V : V A L N Ø T T E R / P E : P E K A N N Ø T T E R / / S F : S T E I N F R U K T / K O : K O K K O S N Ø T T
S P O R  A V  N Ø T T E R / B F : B E L G F R U K T E R / M : M A N D L E R / S E : S E L L E R I
S E N : S E N N E P / S E S : S E S A M F R Ø / B : B L Ø T D Y R / S O 2 : S V O V E L D I O K S I D O G S U L F I T

H : W H E A T / H E : O A T S / B G : B A R L E Y / S P : S P E L L E D / R : R Y E / S : S H E L L F I S H
E : E G G S / F : F I S H / K : M E A T / S O : SOY / L : L A C T O S E / H N : H A Z E L N U T S
V : W A L N U T S / P E : P E C A N S / S F : S T O N E  F R U I T / C O W : C O C O N U T
S P  T R A C E S  O F  N U T S / B F : L E G U M E S / M : A L M O N D S / S E E : C E L E R Y
S E N : M U S T A R D / S E S : S E S A M E  S E E D S / B : M O L L U S C S
S O 2 : S U L F U R  D I O X I D E  A N D  S U L P H I T E Q 1