Meny

Meny

Dessert

 

Sjokolade ganache med smak av karamell,
pasjonsfrukt-krem, mandelmelkis. (L.M)                                              135,-

 

Brunt smør is, kakesmuler med
smak av laurbærblad, honning.  (L)                                                         135,-

5 RETTER                     695,-

H: HVETE / HE: HAVRE / BG: BYGG / SP: SPELT/ R: RUG / S: SKALLDYR / E: EGG / F: FISK / K: KJØTT / SO: SOYA / L: LAKTOSE /
HN: HASSELNØTTER / V: VALNØTTER / PE: PEKANNØTTER/ / SF: STEINFRUKT /KO : KOKKOSNØTT /SP SPOR AV NØTTER /
BF : BELGFRUKTER / M: MANDLER / SE: SELLERI / SEN: SENNEP / SES: SESAMFRØ / B: BLØTDYR /
SO2: SVOVELDIOKSID OG SULFIT

FORRETTER

 

Norske østers – Spør om dagens variasjon.
52,- stk
(B.SO2.L)

Hjort Tartar, urteemulsjon, neper, puffet bokhvete og blomkarse
189,-
(K.L.H)

Ørretrullade, agurk og rug
179,-
(F.R.L)

 

 

HOVEDRETTER

 

Skål med reker, ramsløk aioli, majones, brød og smør
450gr
289,-
(S.E.SEN.L.H)

 

Konfitert Andelår, søtpotet, tindved, skvallerkål, eple og
urtevinaigrett (kan byttes med indrefilet)
365,-
(K)

 

Breiflabb med grillet hjertesalat, syltet persillestilk, stekt quinoa og
røkt hollandaise
329,-
(F.L.B)

 

Blåskjell med kremet saus, brød og pisket smør.
265,-
(B.L.H)

 

Dagens vegetar. Spør din servitør
235,-

 

Skalldyrstallerken
Blåskjell, reker, sjøkreps, taskekrabbe, kongekrabbe, majones,
ramsløkaolie, østerskrem, pisket røros-smør og steinovnsbakt brød
Minimum 2 personer
679,- per person (S.L.E.H.SEN)

 

Tillegg østers
52,- stk
(b)

 

 

DESSERTER

 

Norske jordbær, krem og sorbet på yoghurt, granbar eddik og hvit sjokolade
og spansk kjørvel
135,-
(L.SP)

 

Sjokolade mousse, myntegele, pistasj-is og ristet pistasjnøtt
135,-
(L.SP)

 

 

5-retter

Alle rettene med valg av dessert.
695,-

H : H V E T E / H E : H A V R E / B G : B Y G G / S P : S P E L T / R : R U G / S : S K A L L D Y R / E : E G G / F : F I S K / K : K J Ø T T / S O : S O Y A / L : L A K T O S E /
H N : H A S S E L N Ø T T E R / V : V A L N Ø T T E R / P E : P E K A N N Ø T T E R / / S F : S T E I N F R U K T / K O : K O K K O S N Ø T T / S P S P O R A V N Ø T T E R /
B F : B E L G F R U K T E R / M : M A N D L E R / S E : S E L L E R I / S E N : S E N N E P / S E S : S E S A M F R Ø /
B : B L Ø T D Y R / S O 2 : S V O V E L D I O K S I D O G S U L F I T

Du finner også våre menyer på Facebook og Instagram!