Meny

Meny

Dessert

 

Sjokolade ganache med smak av karamell,
pasjonsfrukt-krem, mandelmelkis. (L.M)                                              135,-

 

Brunt smør is, kakesmuler med
smak av laurbærblad, honning.  (L)                                                         135,-

5 RETTER                     695,-

H: HVETE / HE: HAVRE / BG: BYGG / SP: SPELT/ R: RUG / S: SKALLDYR / E: EGG / F: FISK / K: KJØTT / SO: SOYA / L: LAKTOSE /
HN: HASSELNØTTER / V: VALNØTTER / PE: PEKANNØTTER/ / SF: STEINFRUKT /KO : KOKKOSNØTT /SP SPOR AV NØTTER /
BF : BELGFRUKTER / M: MANDLER / SE: SELLERI / SEN: SENNEP / SES: SESAMFRØ / B: BLØTDYR /
SO2: SVOVELDIOKSID OG SULFIT

FORRETTER

 

Norske østers – Spør om dagens variasjon.
52,- stk
(B.SO2.L)

Laksetartar, tørket og gravet eggeplomme, capers, sjalottløk, urtemajones
og pepperrot
178,-
(E.F)

Røkt og gravet andebryst, soppemulsjon, sytet eple, puffa bokhvete og
rødvinsglaze
189,-
(K.E)

Rødbete-tartar med puffa bokhvete og blomkarse.
159,-

 

 

HOVEDRETTER

 

Kveitefilet med syltet persillestilk, stek quinoa, gulrot, kantareller og
sjy på brent kveitebein og soppbuljong
329,-
(F)

 

Lamm, karamellisert løk, løkpure, røkte rødbeter, stikkelsbær,
mandelpotetpure og lammesjy
(Kan byttes med indrefilet og rødvinsjy)
365,-
(K.SEN.L)

 

Blåskjell i kremet saus med sjalottløk og dill
Serveres ned brød og smør
265,-
(B.L.H)

 

Blåskjell med kremet saus, brød og pisket smør.
265,-
(B.L.H)

 

Speltsotto fra holli mølle, hokaidogresskar og stekt quinoa.
(gjør servitør oppmerksom på om det skal være vegan rett)
235,-
(L)

 

 

DESSERTER

 

Sjokoladebakelse, tindved-is og krystallisert hvitsjokolade
135,-
(L)

 

Bringebær-mousse, oxsalis og vanilje-is
135,-
(L)

 

Assorterte norske oster, tindved kompott og brød
160,-
(L.H)

H : H V E T E / H E : H A V R E / B G : B Y G G / S P : S P E L T / R : R U G / S : S K A L L D Y R / E : E G G / F : F I S K / K : K J Ø T T / S O : S O Y A / L : L A K T O S E /
H N : H A S S E L N Ø T T E R / V : V A L N Ø T T E R / P E : P E K A N N Ø T T E R / / S F : S T E I N F R U K T / K O : K O K K O S N Ø T T / S P S P O R A V N Ø T T E R /
B F : B E L G F R U K T E R / M : M A N D L E R / S E : S E L L E R I / S E N : S E N N E P / S E S : S E S A M F R Ø /
B : B L Ø T D Y R / S O 2 : S V O V E L D I O K S I D O G S U L F I T

Du finner også våre menyer på Facebook og Instagram!